Crkve koje su smeštene u centru grada su: Crkva Svetog Đorđa ( Rotonda ), Crkva Svete Sofije, Crkva Svetog Dimitrija i Crkva Acheiropoietos, lako se mogu posetiti za samo jedan dan. U njihovom enterijeru možete videti prelepe arhitektonske detalje i neke od najvažnijih mozaika Soluna.

Crkva Svetog Đorđa (  Rotonda )

Koju smo i ranije pominjali je jedan od najvažnijih rimskih spomenika u centru grada. Rotonda je obnovljena i radi kao muzej i gde se često održavaju razne izložbe funkcioniše ali je poznata i kao Crkva Svetog Đorđa jer Grčka pravoslavna crkva koristi za razne svečanosti određenih dana u godini.

Crkva Svete Sofije

Agia Sofia – Nalazi se u strogom centru grada Soluna u ulici Svete Sofije (Svete Mudrosti), jedna od najvažnijih i najstarijih crkva u gradu jer je još u 3. veku postojala crkva na mestu sadašnje crkve Svete Sofije.

Posle u 8. veku je podignuta sadašnja struktura na osnovu crkve Svete Sofije (Aja Sofije) u Carigradu. Nakon što su krstaši u četvrtom krstaškom ratu zadobili grad crkva je postala katedrala sve dok grad nije vraćen Vizantijskom carstvu 1246 godine.

Posle osvajanja Soluna od strane turskog sultana Murata II 29. marta 1430. godine, crkva je pretvorena u džamiju. Crkva je ostala džamija sve do oslobođenja Soluna u balkanskim ratovima kada joj je vraćen krst. Crkva je dosta oštećena za vreme Velikog solunskog požara 1917.

Kupola crkve obnovljena je 1980, mozaici su očišćeni i crkva danas predstavlja jedan od najvažnijih spomenika paleohrišćanske i vizantijske kulture u Solunu. Mozaik koji se sada nalazi u kupoli crkve predstavlja vaznesenje Isusa Hrista. U kupoli se takođe nalaze svih 12 apostola, Bogorodica kao i dva anđela. Crkva je upisana u svetsku kulturnu baštinu 1988 godine.

Crkva Svetog Dimitrija – Agios Dimitrios

Crkva Svetog Dimitrija u Solunu je najvažnija i najveća crkva u Solunu, crkva se nalazi u istoimenoj ulici. Sveti Dimitrije je zaštitntik grada Soluna.

Crkva datira iz vremana vizantijskog carstva, prvobitna crkva sagrađena je oko četvrtog veka, na mestu rimskog kupatila. Nekoliko puta je razarana od požara, a na kraju je crkva sagrađena kao petobrodna bazilika (629—634), i taj oblik crkve koji se zadržao do danas.

Nakon osvajanja Soluna od strane Turaka 1430. godine, crkva je pretvorena u džamiju. Nakon oslobađanja Soluna u balkanskim ratovima Crkva Svetog Dimirija je osveštana i ponovo joj je vraćeno zvono.

Crkva je nažalost razorena 1917 u velikom solunskom požaru, ali je restaurirana između 1926. i 1948. godine. Prilikom funkcionisanja crkve kao džamije i velikog oštećenja u požaru iz 1917, najveći deo mozaika iz vizantijskog perioda je izgubljen. Kasnija iskopavanja su otkrila delove rimskog kupatila, koji se i danas mogu videti unutar crkve, gde su Rimljani držali Svetog Dimitrija i pogubili ga.

Unutar crkve nalazi se sarkofag sa moštima Svetog Dimitrija. Crkva danas predstavlja jedan od najlepših primera paleohrišćanskih i vizantijskih spomenika kulture u Solunu. Crkva se nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine od izuzetnog značaja.

Crkva Acheiropoietos

Crkva Aheiropojeta  je jedna od najstarijih crkava iz 5. veka u Solunu, nalazi se u centru grada, u ulici Agias Sofias broj 56. Crkva Panagia Acheiropoietos je je velika ranohrišćanska crkva koja je očuvana skoro do svoje prvobitne visine. Izgrađena je na kompleksu rimskih javnih kupatila, čiji su delovi očuvani ispred i ispod crkve.

Ranohrišćanska crkva se pominje i kao Bogorodičina crkva, poznata kao Panagija Bogorodica u vizantijsko doba, Njeno sadašnje ime je prvi put posvedočeno 1320. godine, verovatno po čudesnoj aheiropoietos („nerukotvorenoj“) ikoni Bogorodice (Panagije ) Odigitrije koja je tamo bila smeštena, koja je nastala u crkvi na čudesan način, a ne ljudskom rukom.

Nakon što su Turci zauzeli Solun, sultan Murat II je preveo crkvu u muslimansku džamiju. Tokom otomanskog perioda, ostala je glavna gradska džamija pod imenom Eski Camii („Stara džamija“). Posle oslobođenja Soluna u Balkanskim ratovima od 1912-1913 godine, ponovo je otvorena kao crkva.
Crkva Panagia Acheiropoietos je najvažniji primer starohrišćanske bazilike u Grčkoj i jedan od najveličanstvenijih ranohrišćanskih spomenika i nalazi se na UNESCO listi svetske kulturne baštine.