Putevi vina

Iriški put vina

OBILAZAK VINARIJA KOMUNA / MAČKOV PODRUM / KOVAČEVIĆ
poseta manastiru Krušedol / degustacije vina / ručak

Fruška gora je 1960. godine proglašena nacionalnim parkom i time je postala prvi nacionalni park u Srbiji.

Najznačajniji spomenik kulture predstavlja 17 manastira Srpske pravoslavne crkve raspoređenih po celoj planini.
Podignuti su kao zadužbine srpskih vladarskih porodica, nakon što je u kasnom srednjem veku pod pritiskom Turaka, težište srpske duhovne i kulturne baštine pomereno na sever.

Pored svojih manastira, ova srpska lepotica je već dobro poznata po grožđu, vinogradima i najboljim vinarijama ovog kraja.

Naša preporuka