Turistička agencija AXIOS TRAVEL korisnicima svojih usluga nudi mogućnost iznajmljivanja vozila sa vozačem.

U pitanju su putnička kombi vozila, minibus vozila (vozila do 20 komercijalnih mesta) i visokoturistički autobusi (od 50 do 65 mesta).

Za prevoz u formi vanlinijskog polaska se putnici opredeljuju iz više razloga.

Bilo da se radi o manjim grupama koje zakupljuju putnička kombi vozila, ili o većim grupama kojima je potrebno minibus vozilo ili autobus, u snovi je motiv za organizovanjem putovanja koje je u smislu satnice, rute kojom se ide, te dužine pauza koje se prave u toku puta apsolutno autonomno, tj. sve navedeno je prepušteno na volju naručiocu prevoza.

Ovakav vid prevoza garantuje viši stepen komoditeta, kvalitetniju uslugu u svakom pogledu.

Omogućava organizaciju prevoza do manjih mesta, do kojih ne saobraćaju redovne linije javnog prevoza.

Agencija AXIOS TRAVEL organizuje sve vrste prevoza, od kratkih lokalnih transfera do višednevnih medjunarodnih putovanja.

Korisnici naših usluga su različite kategorije putnika.

Kada govorimo o vožnjama u lokalu, tu pre svega mislimo na aerodromske transfere, panoramska razgledanja grada, hotelske transfere, prevoz dece i zaposlenih, prevoz stranih turista od hotela do restorana i nazad i druge.

Neretko smo deo organizacije velikih sportskih i kulturinih dogadjaja koji se odnosi na prevoz učesnika istih.

Vinske, gastronomske i verske ture

Sve bogatija turistička ponuda Srbije ,čiji nezaobilazni deo čine vrhunske vinarije i destilerije, opredeljuju veliki broj turista da koriste naše usluge, kako bi se u apsolutnim smislu prepustili uživanju na destinaciji i rasteretili briga vezanih za parkiranje, sipanje goriva, plaćanje putarina  i samu vožnju.

Ne treba posebno naglašavati da se isključuje problem vezan za upljavljanje vozilom nakon degustacije vrhunskih vina i rakija.

Pored navedenih vinskih i gastronomskih tura, naša agencija je posebno specijalizovana za organizaciju verskih tura, kako onih u Srbiji tako i onih u inostranstvu.

Organizujemo prevoz na takmičenja velikom broju sportskih klubova.

Naša kvalitetna vozila nas često preporučuju poznatim domaćim i stranim kompanijama za prevoz u lokalu (aerodromski i hotelski transferi) i do daljih destinacija.

Vozači i vozni park

Ono na šta smo veoma ponosni je vozački kadar, čijoj se selekciji posvećuje posebna pažnja.

Reč je o profesionalnim vozačima, koji poseduju sve vozačke licence, govore strane jezike i zadovoljavaju najviše sociološke standarde.

Bezbednost putnika i vozača se stavlja na prvo mesto, te se u tom smislu preventivno preduzimaju sve potrebne mere.  Striktno se vodi računa o radnom vremenu vozača, njihovoj osposobljenosti i zdravstvenom stanju.

Svi naši vozači su autobuski vozači, iako upravljanje putničkim kombi vozilima, a kojih imamo u velikom broju u našem voznom parku, ne uslovljavaju takav stepen vozačke osposobljenosti.

Kada govorimo o merama koje se preduzimaju na polju bezbednosti, svakako treba napomenuti da u okviru naše agencije imamo poseban sektor koji se isključivo bavi održavanjem tehničke i estetske ispravnosti vozila. Ne treba posebno naglašavati da su nam sva vozila klimatizovana.

Veliki broj vozila u voznom parku pruža mogućnost brze intervencije u slučaju bilo kakvih nepredvnidjenih okolnosti. Kao što smo ranije rekli, naša vozila su najnovije generacije.

Rezervaciju i upit za željeni prevoz možete izvršiti putem telefona ili nam poslati e-mail, na koji ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti.

Unapred se radujemo našoj budućoj saradnji
AXIOS TRAVEL – dostojni vašeg poverenja