Vozeći se gradskim prevozom u Solunu, sa njegovih 75 autobuskih linija, možete stići do bilo koje lokacije u gradu i okolini.
Gradski prevoz u Solunu ima nekoliko cenovnih rangova, karte za jednu vožnju, karte sa različitim vremenom trajanja i brojem ukrcavanja…tako da birate opciju koja vam najviše odgovara.

Cena karte za jednu vožnju je 0,90 € a 0,45 € za mlađe od 18 godina i seniore preko 65 godina. Karte se mogu kupiti na preko 1000 prodajnih mesta OASTH širom Soluna, na automatima za prodaju karata u autobusima. ( Ove cene karata ne važe za sledeće autobuske linije ( autobus broj 50 – koji je za razgledanje grada kao i za autobuske linije koje voze do aerodroma ).

Karte dužeg trajanja sa mogućnošću dva (2) ukrcavanja iz bilo kog pravca i bilo koju autobusku rutu u roku od 70 minuta od prve validacije (isključene su autobuske linije 50 „ kulturna ruta „i linije do aerodroma ). Cena karte dužeg trajanja ( od 70 minuta i 2 ukrcavanja ) je 1,10 € a 0,55 € za mlađe od 18 godina i seniore preko 65 godina i isto se mogu kupiti na prodajnim mestima javnog gradskog prevoza.

Karte dužeg trajanja sa mogućnošću tri (3) ukrcavanja, važe za 3 ukrcavanja iz bilo kog pravca i bilo koju autobusku rutu u roku od 90 minuta od prve validacije ( isključene su autobuske linije 50 „kulturna ruta „ i linije do aerodroma) .

Cena karte dužeg trajanja ( od 90 minuta i 3 ukrcavanja ) je 1,30 € a 0,70 € za mlađe od 18 godina i seniore preko 65 godina i isto se mogu kupiti na prodajnim mestima javnog gradskog prevoza.

Karte dužeg trajanja za četiri (4) ukrcavanja važe za 4 ukrcavanja iz bilo kog pravca i bilo koju autobusku rutu u roku od 120 minuta od trenutka njihove prve validacije ( isključene su autobuske linije 50 „kulturna ruta „ i linije do aerodroma). Cena karte dužeg trajanja ( od 120 minuta i 4 ukrcavanja ) je 1,80 € a 0,90 € za mlađe od 18 godina i seniore preko 65 godina i isto se mogu kupiti na prodajnim mestima javnog gradskog prevoza

Karte za razgledanje Soluna „kulturna ruta„ i karte za aerodorom koštaju 1,80 €, odnosno 0,90 € za mlađe od 18 godina i seniore preko 65 godina. Važe samo za autobusku liniju broj 50 „ kulturna ruta „ i linije 01CH i 01N AERODROM – MEĐUGRADSKI AUTOBUSKI TERMINAL i izdaju se samo za jedno putovanje. Karte se mogu kupiti direktno u autubusu „ kulturne rute“ ili na OASTH kioscima i automatima za prodaju karata.

Pored ovih karata koje su vremenski ograničene kao i limitirane sa brojem ukrcavanja postoje i neograničene karte koje važe za sve autobuske linije OASTH-a u određenom vremenskom periodu kada su izdate (na mesec, tri meseca, šest meseci, godinu dana).

Sve neograničene putne karte su sa ličnim podacima vlasnika, fotografijom i ličnim brojem. Za dobijanje neograničene putne karte potrebne su 2 fotografije u boji i dokaz o identifikaciji (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Prevoz dece do šest (6) godina je besplatan, pod uslovom da su u pratnji odrasle osobe.

Važno: Validacija karata odmah po ukrcavanju je obavezna. U slučaju da neko nema kartu prilikom ulaska u autobus, mora je odmah kupiti na automatima za prodaju karata u vozilu.

Pazite! Automati za prodaju karata ne daju kusur. Uvek pokušajte da unesete tačan iznos novčića koji odgovara ceni karte.

Ukoliko nešto izgubite u gradskom prevozu kontaktirajte kancelariju za izgubljeno / nađeno radnim danima 07:30-14:30 (tel.: 2310 981245) ili pozovite 185 nedeljom i praznicima između 07:30 i 22:00 i radnim danima od 14:30 do 22:00.